Ochranný štít vlastního vzoru

ZORPLEX 240

Vlastní design ochranného štítu

Proč jsme se rozhodli vyvinout vlastní produkt?

Mifer již několik týdnů vyrábí hledí do ochranných štítů a rozdává je domácím 3D tiskařům, kteří pak finálními výrobky zdarma zásobují IZS. Výrobní kapacita 3D tiskařům však vzhledem k časové náročnosti 3D tisku při rostoucím přestává vzhledem k velkému růstu poptávky stačit.

Kromě dodávání hledí 3D tiskařům jsme se proto pustili do vývoje vlastního produktu, který by využíval jednotnou technologii, druh materiálu a především umožňoval denně vyrobit řádově více kusů a pokrýt poptávku, kterou 3D tiskaři kapacitně nezvládají. 

Aby produkt splňoval veškeré parametry a byl dobře uzpůsoben praktickému používání, spojili jsme své úsilí s vedením Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a Porodnice U Apolináře. Personál obou zařízení se zapojil do testování prototypů.Ochranný obličejový štít ZORPLEX 240 je určen pro ochranu očí, nosu, úst a tváře před zasažením kapénkami virů, baktérií a jiných tekutin či aerosolů. Při použití s rouškou výrazně zvyšuje ochranu uživatele před nakažením.

Je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví. Dále je vhodný pro všechny osoby, kteří pracují s lidmi a hrozí jim vyšší riziko nákazy, nebo pro osoby, které jsou v kontaktu s nejvíce ohroženou skupinou obyvatel (oslabení, nemocní, senioři).

Mezi zájemci o dodání štítů tak v dnešní době máme provozovatele obchodů, hasiče, lékárníky, lékaře a personál očních klinik apod.


Technické údaje

Štít je vyroben z materiálu PVC/PETG, čelenka z materiálu PETG. Oba materiály mají atest pro přímý styk s potravinami. Uchycení čelenky je řešeno snímatelnou gumovou pruženkou.

Čelenka je kompatibilní s výrobky tištěnými na 3D tiskárnách (vzor Průša). Hledí Zorplex 240 lze tedy použít s oběma typy čelenek.

Image
Image

Upozornění

Výrobek v současné chvíli nemá atestaci Ministerstva zdravotnictví, ale byl prakticky testován v různých zdravotnických zařízeních včetně kompatibility použití s dalšími ochrannými pomůckami.

Je třeba brát v úvahu, že viry se přenáší i fyzickým kontaktem, například dotykem infikované ruky a sliznice úst či oka. Spolu s užíváním ochrany obličeje je tedy zároveň nezbytné dodržovat pravidla celkové hygieny.

Přejít na stránku produktu

Tisková zpráva ke stažení

Tags