Něco o Mifer

Firma Mifer s.r.o. založená Ing. Vladimírem Frankem roku 1992 začínala ve skromných pronajatých prostorách. Díky usilovné práci jsme se postupně rozrůstali a v roce 2001 se přestěhovali do vlastního areálu v Hostivici-Břvi kde sídlíme dodnes. V současnosti máme 40 zaměstnanců, roční obrat se pohybuje okolo 80 000 000 Kč a zpracujeme 300 tun plastových desek.

Slovo ředitele

Ing. Tomáš Bartoň

Vést firmu k prosperitě a maximální spokojenosti všech našich zákazníků. Nadstandardní vztahy s našimi dodavateli. Spokojení a nadšení spolupracovníci, příjemné pracovní prostředí. Vize do budoucna a neustálý rozvoj našeho potenciálu. To je naše firma. Naše firma je můj život.

Slovo manažera technologie

Lukáš Trögler

Jsem partnerem našich klientů od první konzultace o vyrobitelnosti přes návrh řešení, po vytvoření cenové nabídky. Naše spolupráce pak pokračuje zahájením prací na novém projektu, výrobou forem, vyvzorování a schválení do vyrobení první série. Dále Vám poskytnu podporu při jakýchkoli technických dotazech, konstrukčních změnách na již vyráběných dílech a realizaci nových nápadů. Snažím se aktivně přicházet v průběhu spolupráce s novými návrhy, které pomůžou zefektivnit a tím zlevnit výrobu.

Slovo manažera jakosti

Antonín Zeimann

Kvalita našich výrobků a firemních procesů je pro mě vším. Vysokou jakost výrobků zajišťuji nejen denní kontrolou vyráběných dílů, ale i neustálým metodickým vedením spolupracovníků. Kvalitní výrobky by nemohly vzniknout bez dobře fungujících vnitřních procesů firmy. Stále se můžeme zlepšovat, proto podstupujeme pravidelnou certifikaci systému řízení jakosti dle evropské normy ČSN EN ISO 9001. Jsem Vaším partnerem při řešení reklamací a návrhů na zlepšení kvality našich produktů.

Náš vztah k ekologii

Životní prostředí ve kterém žijeme, přímo ovlivňujeme všichni svým konáním.Chovat se tak aby naše počínání nezatěžovalo životní prostředí je v naší firmě samozřejmostí. Odpady z výroby, obalů a komunální, jsou důsledně tříděny. Druhotné zpracování provádíme ve spolupráci se specializovanou firmou zaměřenou přímo na recyklaci a ekologické nakládání s odpady.