SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

CHOVÁME SE EKOLOGICKY

 • Životní prostředí, ve kterém žijeme, přímo ovlivňujeme všichni svým konáním. Chovat se tak, aby naše počínání nezatěžovalo životní prostředí, je v naší firmě samozřejmostí.
 • Plastový odpad z výroby třídíme dle druhů a barev a následně jej zasíláme zpět výrobcům desek ke zpracování a recyklaci. Desky obsahující recyklát lze využít na výrobu některých druhů výrobků.
 • Ostatní odpady, obaly a komunální odpad důsledně třídíme. Druhotné zpracování provádíme ve spolupráci se specializovanou firmou zaměřenou přímo na recyklaci a ekologické nakládání s odpady.
 • Využíváme alternativní zdroje elektrické energie například z vlastní fotovoltaické elektrárny. 

POMÁHÁME DRUHÝM

 • Podporujeme Hostivický Klokánek Fondu ohrožených dětí, hnutí Stonožka a další organizace, které se věnují pomoci znevýhodněným dětem.
 • S potěšením poskytujeme praktickou „sousedskou výpomoc“ obecním organizacím v našem okolí.

PEČUJEME O SVÉ ZAMĚSTNANCE

 • Poskytujeme preventivní zdravotní péči.
 • Podporujeme sportovní aktivity.
 • Pravidelně organizujeme neformální firemní akce.

PODPORUJEME STUDENTY
ODBORNÝCH ŠKOL

 • Spolupracujeme s technickými školami. Studentům nabízíme praktické pracovní stáže.
 • Studentům uměleckých škol pomáháme prostřednictvím našich technologií realizovat jejich závěrečné studijní projekty.

Jsme na trhu již více než 25 let.

Jsme na trhu již více než 25 let.

MIFER s.r.o.

Sídlo:
Na Vypichu 6,
Praha 6
CZ 169 00
IČO: 45309761

 

Výroba:

U Ovčína 1289,
Hostivice–Břve
CZ 253 01

 

Kontakt:
tel.: +420 220 980 442
fax: +420 220 982 107
e-mail: mifer@mifer.cz
logo-mecaplast