SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

CHOVÁME SE EKOLOGICKY

 • Životní prostředí, ve kterém žijeme, přímo ovlivňujeme všichni svým konáním. Chovat se tak, aby naše počínání nezatěžovalo životní prostředí, je v naší firmě samozřejmostí.
 • Plastový odpad z výroby třídíme dle druhů a barev a následně jej zasíláme zpět výrobcům desek ke zpracování a recyklaci. Desky obsahující recyklát lze využít na výrobu některých druhů výrobků.
 • Ostatní odpady, obaly a komunální odpad důsledně třídíme. Druhotné zpracování provádíme ve spolupráci se specializovanou firmou zaměřenou přímo na recyklaci a ekologické nakládání s odpady.
 • Využíváme alternativní zdroje elektrické energie například z vlastní fotovoltaické elektrárny. 

POMÁHÁME DRUHÝM

 • Podporujeme Hostivický Klokánek Fondu ohrožených dětí, hnutí Stonožka a další organizace, které se věnují pomoci znevýhodněným dětem.
 • S potěšením poskytujeme praktickou „sousedskou výpomoc“ obecním organizacím v našem okolí.

PEČUJEME O SVÉ ZAMĚSTNANCE

 • Poskytujeme preventivní zdravotní péči.
 • Podporujeme sportovní aktivity.
 • Pravidelně organizujeme neformální firemní akce.

PODPORUJEME STUDENTY
ODBORNÝCH ŠKOL

 • Spolupracujeme s technickými školami. Studentům nabízíme praktické pracovní stáže.
 • Studentům uměleckých škol pomáháme prostřednictvím našich technologií realizovat jejich závěrečné studijní projekty.

Jsme na trhu již více než 25 let.

Jsme na trhu již více než 25 let.