ŠTÍTY PRO VŠECHNY

Ochranné štíty pro malé i velké

V reakci na rozhodnutí vlády otevřít školy již na konci května řeší ředitelé škol i rodiče dětí mnoho otázek, na které v současné době neexistuje rychlá a jednoznačná odpověď. Jedním z otazníků je i vhodná a dostatečná ochrana dětí před případným šířením virové nákazy v kolektivech. Mnoho rodičů z důvodu obavy o zdraví svého dítěte a rizika přenosu nákazy na další členy rodiny zvažují, zda dítě vůbec do školy poslat.

Ve spolupráci s obcemi, řediteli škol a školek i s rodiči dětí jsme vyvinuli a otestovali prototyp dětského obličejového štítu, který právě zavádíme do sériové výroby. Mateřským, základním a středním školám i jiným vzdělávacím institucím štíty nabízíme za režijní cenu, tj. ve výši nákladů na materiál, výrobu a montáž. Je to pro nás cesta, jak v současné chvíli udržet naši firmu v plném výrobním procesu.

Štít je vyroben z materiálu PET (polyethylen) atestovaný pro přímý styk s potravinami. Uchycení čelenky je řešeno nastavitelnou a snímatelnou gumovou pruženkou. Štít je pevný a odolný, zároveň pružný a přizpůsobivý. Lze jej snadno desinfikovat mokrou i suchou cestou. Je určen k opakovanému používání. Hledí i gumovou pruženku lze v případě potřeby vyměnit.

Image
Image

DEVATERO DŮVODŮ, proč jsou štíty
do školek lepší než roušky

  1. Fyziologické hledisko  – volnější dýchání, zcela jiný komfort – pocitový i fyzický, neomezují děti při řeči (leckteré se teprve mluvit učí) – „nebrzdí“ je fyzická překážka
  2. Psychologický efekt – pocit větší volnosti a volného dýchání – pro děti i dospělé, nepředstavuje překážku pro navázání kontaktu, komunikaci – umožňuje interakci téměř bez omezení
  3. Využití motivace – „novinka“ – po návratu dětí do školky může představovat jakési „lákadlo“ (pro některé děti po dlouhém pobytu doma bude návrat problematický), děti lze motivovat hrou na kosmonauty, lékaře, opraváře apod…. Nakonec některé jistě vidí štíty v televizi….
  4. Možnost využití nejzákladnějšího nástroje pedagoga – mimiky a řeči – jsou ve školce zcela zásadní a nepostradatelné. Pro děti je nutné nejenom, aby dobře slyšely pokyny, ale velkou oporou pro jejich pocit bezpečí je výraz dospělého, který umí dobře číst a dětem poskytuje ujištění, podporu i orientaci v řadě situací; pedagogové sledují a usměrňují osvojování správné gramatiky mluvidel, což rouška vylučuje…
  5. Bezbariérovost při komunikaci – čitelná mimika dospělých i dětí – nesmělejší děti tak pedagog lépe „přečte“, může snáze a cíleněji reagovat a efektivně tak s dítětem pracovat, může včas zachytit nonverbální „varovný signál“ dítěte
  6. Optický efekt + BEZPEČNOST – „lepší pohled“ (zejména pak na pedagogy), kontrola dětí při případném opravování výslovnosti, kontrola, zda nemají v ústech např. drobný předmět!!! …
  7. Hygiena – menší rizika při manipulaci, ochrana očí a obličeje
  8. Praktické hledisko – snadná a rychlá údržba, není třeba opakovaně vyvařovat, nosit dětem „denní zásobu“ do školky, lze dítěti snadněji upravit a nasadit (po jídle, spánku…)
  9. UMOŽŇUJE zachovat maximální podobu s běžným režimem a zvyklostmi, a to je velká pomoc pro optimalizaci chodu MŠ ve velmi náročné situaci

Autorka: Bc. Jitka Krupičková, ředitelka - MŠ Praha 10, Magnitogorská 

Tags